Tuesday, March 24, 2009

விலங்குகளின் காதல்


இதுதான் காதலா ?யாரை ஏளனமாக பார்க்கிறது ?

Monday, March 23, 2009

Saturday, March 21, 2009

இந்திய தேர்தல்

இந்திய அரசியலில் மாற்றம் தேவை

  1. சாதி மற்றும் சமய கட்சிகளை அனுமதிக்க கூடாது .


  2. கூட்டணி கட்சிகள் மற்றும் பிரதான கட்சிகளுக்கும் ஒரே சின்னம் கொடுக்கவேண்டும்.


  3. தேர்தல் கமிசன் விதி முறைகளை மீறுபவர்கள் மீது உடனடியாக தண்டனை கொடுக்கவேண்டும்.


நன்றி - தின மலர்

Tuesday, March 17, 2009